Общи условия за ползване

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Агрико България ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Моля, не използвайте този сайт, ако не сте съгласни с настоящите общи условия!

Този сайт е създаден от Агрико България ЕООД и е администриран от същите. Запазваме си правото да прекратяваме или да правим частични или пълни промени в както в този сайт, така и в Общите условия за ползването му. Можем да правим такива промени по наша преценка и без предварително известие. По тази причина следващия път, когато посетите нашия сайт, може да бъдете помолени отново да прочетете условията и да се запознаете с промените, които са били направени.

Условия за ползване
Цялата информация, документи и илюстрации, публикувани на този сайт са собственост на Агрико България ЕООД. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин. Публикуваните илюстрации могат да бъдат използвани само заедно с текста, за който се отнасят. Разпространението или предаването на тази информация по какъвто и да било начин, без предварително писмено разрешение от Агрико България ЕООД е забранено.

Търговски марки и авторски права
Всички търговски марки, публикувани в този сайт, са собственост на Агрико, освен ако изрично не са упоменати като авторски права на трета страна. Всяко нерегламентирано използване на тези търговски марки или други публикувани материали е изрично забранено и представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България.

Ограничена отговорност
Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на Агрико България ЕООД и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите и услугите на Агрико България ЕООД. Агрико България ЕООД не претендира за представителност и не гарантира изчерпателността и коректността на информацията, публикувана на този сайт. Публикуваната в този сайт информация, независимо от това, че е била актуална в деня, в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, затова препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма. Препоръките, дадени на този сайт, както и представените продукти, не Ви освобождават от задължението да проверите тяхната актуалност и тяхната пригодност за предвидените цели и употреби. Ако имате нужда от съвет или допълнителни инструкции във връзка с нашите продукти и услуги, можете да се свържете директно с нас. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Агрико България ЕООД, както и трети страни свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му, не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до този сайт или използването на информация, публикувана в него. Агрико България ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Агрико България ЕООД не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга. Агрико България ЕООД не носи отговорност за вреди, произтичащи от грешки и/или проблеми, причинени от или свързани с разпространението на информация чрез интернет или са в резултат от технически повреди.

Препратки към сайтове на трети страни
Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че Агрико България ЕООД одобрява публикуваното в тях съдържание. Агрико България ЕООД не поема отговорност за съдържанието на информацията (включително за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин. Агрико България ЕООД не поема отговорност за това дали препратките към сайтове на трети страни осигуряват качествена информация. Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите. Посещението и използването на тези сайтове са отговорност единствено и само на самите потребители. Изборът на Агрико България ЕООД за препратки към сайтове на трети страни е индикативен и в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки.

Информация, предоставена от потребителите
Потребителите на този сайт носят отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до Агрико България ЕООД, както и по отношение ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация. Агрико България ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителите декларират и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно от Агрико България ЕООД за статистически анализи или други специфични бизнес цели. В частност, потребителите дават съгласието си, Агрико България ЕООД да използва съдържанието на потребителски съобщения, включително идеи, изобретения, проекти, техники и опит, които се съдържат в тях, за различни цели, свързани с разработване, производство и/или маркетинг на продукти или услуги, както и да предоставя тази информация на трети страни, без ограничения.

Приложимо право
Всякакви неуредени въпроси и претенции във връзка с този сайт или неговата употреба са обект на тълкувание съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Авторски права

Цялото съдържание на този сайт е собственост на Агрико България ЕООД и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България.

Адрес:
Агрико България ЕООД
ж.к. Младост 1 бл.24 вх.2 ап.4
1784 София

тел. (+359 2) 9753611
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria