Картофи

Торене на картофите

Картофите реагират изключително добре на един по-висок агрофон и съответно на по-богато торене, което да е близко до оптималната потребност на културата при дадена почва, район и условия на отглеждане. Изключително важно е да се прави балансирано торене с азотни, фосфорни и калиеви торове на база на лабораторен анализ. ... »»»
 

Борба с плевелите при картофите

Плевели могат да се считат растенията, които не следва да присъстват сред отглежданата култура. ... »»»
 

Болести по картофите

Поразените участъци /петна/, които се формират върху листата варират по вид в зависимост от времето. При влажни условия поразеният участък се появява като прогизнало с вода, размито петно с диаметър от 1 до 2 см. Обикновено само върху долната страна на листа се наблюдава бял мицел.... »»»
 

Вредители по картофите

Листните въшки са главна заплаха при отглеждането на семена картофи, тъй като те пренасят вируси, напр. A, Y, S и M, от едно растение на друго по изключително ефикасен начин.... »»»
 

Управление на водните ресурси, значение на водата за добри добиви на картофи

При отглеждането на картофи при полски условия в България за ранно и седноранно производство определено трябва да се избират само поливни площи. Засаждането им при неполивни условия води до получаване на много ниски добиви – няколко пъти по-ниски от възможните.... »»»
 
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria