Органични картофи: отглеждани с грижа за природата и хората

Агрико България ЕООД, представяйки картофите на AGRICO на българския пазар не може да не отрази и усилията, който фирмата полага за развитие на органичното производство.

Една от целите на кооператива е да се осигури приемственост. Agrico отглежда и продава картофите си с грижа за природата и хората. Един от начините, по които се прави това е като се отглеждат органични картофи. С 65 утвърдени производители на органичен материал и площ над 750 хектара Agrico е най-големият доставчик на органично отгледани семена от картофи и картофи за консумация. Тези картофи се отглеждат и продават под търговската марка "Bioselect".

Всичкият органичен посадъчен материал от картофи се контролира по време на развитие и след прибиране на реколтата от холандската семеконтролна служба - NАК.

Службата за инспекция и сертификация на биологичното производство в Холандия - SKAL също гарантира, че се спазват всички установени разпоредби за биологично производство.

За да се гарантира вашият успех, трябва здрав и устойчив на заболявания посадъчен материал, с подходящи характеристики за предвидената употреба на крайния продукт. Повечето от сортовете картофи, които се използват за органични култури са разработени от селекционерите на Agrico. Всяка година се тестват десетки сортове съгласно условията за органично отглеждане в полета из цяла Европа, за да се намерят такива, които дават оптимални крайни резултати в биологичното отглеждане. Този процес на подбор отнема години, но води до голямо разнообразие от сортове картофи.

За повече информация за биологичния посадъчен материал се свържете с нас: office@agricobg.com

Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria