Картофи

Съхранение на картофената реколта

Температурите на съхранение зависят от самия продукт. Семената изискват по-ниски температури на съхранение, отколкото останалите продукти.... »»»
 

Сортиране и пакетиране на картофите

Картофите за посев /но и картофите за консумация/ често се сортират по размер преди или след складиране. Обикновено за семена се използват само клубени с размер 28-55 мм или 35-55 мм. Клубените с размери над 55 мм се продават като картофи за консумация.... »»»
 
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria