Картофи

Фирмата АГРИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД предлага посадъчен материал произведен в Холандия от холандският кооператив AGRICO. Той е най-големият в световен мащаб производител на посадъчен материал

Чрез дългогодишна селекция и изпитвания AGRICO създава постоянно нови сортове, които да отговарят на различните климатични условия и пазарни изисквания на страните от всички континенти на света. В търговска употреба AGRICO предлага над 100 сорта. АГРИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД внася и предлага на българския пазар над 25 сорта от AGRICO, които са изпитани в условията на различните райони на Република България и са с доказани и стабилни качества за условията на България. Специалистите агрономи на АГРИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД ежегодно актуализират сортовата листа, чрез системни изпитвания на нови сортове по опитни полета в различни райони на страната. Освен за пригодността на сорта за условията на България се обръща и особено внимание на потребителските му качества.
Според различните почвено – климатични условия в България предлагаме ранни, средно ранни до късни сортове. Според направлението на производство посадъчния материал се категоризира за консумация и преработка (клас А) и за семепроизводство (клас Елит). Разфасовките са 10, 25 и 50 килограмови ютени чували или „биг – бегове”, като на всяка опаковка са зашити етикети /паспорти/ издадени от холандската семеконтролна инспекция NAK с отпечатан партиден номер, дата на пакетиране, сорт, клас, фракция, район на проидводство и информация за третиране с химикали.
Доставки се извършват във всички райони на страната – директно от Холандия - за по-големи количества или от складовете на фирма АГРИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД и нейните дистрибутори в страната.
Ранни:
Средно ранни:
Късни:
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria