Избор на сорт картофи, холандски сортове картофи адаптирани за България
 

Избор на сорт картофи, холандски сортове картофи адаптирани за България

Избора на сорт, подходящ за даден случай е важен момент и не бива да се подценява. Той не следва да се решава в последния момент – непосредствено преди засаждането, а далеч по-рано, още през есента. Самият избор зависи от няколко фактора, най-важни от които са климатичните и почвени условия в дадения микрорайон и предназначението на произведените картофи. При избора на подходящ сорт, трябва де се държи сметка и за особеностите им по отношение на ранозрейността и динамиката им на клубенообразуване. При различните сортове тя е различна. Сортовете от ранната група имат ускорена динамика и клубените придобиват консумативната си зрялост за около 55-65 дни след поникване, средно ранните за 75-85 дни и късните за около 110-120 дни.

 

Последните 10-15 години се наблюдава все по-широко навлизане в производството на ранни сортове от І и ІІ ранна група поради предимството именно на ускорената им динамика на клубенообразуване, което дава възможност да се изпреварят бързо настъпващите пролетно-летни засушавания. Това се отнася за по-ниските равнинни райони, докато в по-високите райони над 800-1000 метра надморска височина широко приложение намират средно ранни и късни соортове достигащи консумативна зрялост в края на лятото и началото на есента. При избора на сортовете следва да се отчитат и всички по горе изброени показатели за устойчивост на болести и вредители, вземайки пред вид конкретните условия.

 

Сортове на фирма Агрико внедрени в България

 

През последните 20 години фирмата Агрико отбелязва едно постоянно и засилващо се присъствие на българския пазар, като за този период бяха внедрени и получиха широка популярност повече от 20 сорта, както в най-ранната и средно ранната, така и в по-късната група. Целта е по-пълното задоволяване на изискванията на всички почвено климатични региони с подходяши сортове. Значителен брой нови сортове бяха усвоени в ранната група. По-долу са изброени сортовете на Агрико, официално регистрирани в сортовата листа на Република България и обект на внос за нуждите на всички картофопроизводители.  

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОРТОВЕТЕ... 

 

Важни критерии при избор на сорт:

 

 

 

  • Търсене на пазара
  • Пригодност на продукцията по отношение на:
    • Почвен тип и почвена структура;
    • Устойчивост на болести с почвен произход;

 

Пазарното търсене е главен фактор. Сорт, за който няма никакво търсене на пазара, не трябва да се избира за отглеждане.

 

Сортовете се държат различно при отглеждане на различни видове почви. Някои сортове се развиват по-добре в глинести почви и по-лошо в песъчливи. Други се държат точно обратно. Глинестите почви предлагат по-добро снабдяване с вода и често ранно-зреещите сортове се отглеждат при такива.

 

Устойчивостта към болести с почвен произход е вторият важен фактор. Сортове с висока устойчивост на краста трябва да бъдат отглеждани в заразените с краста терени. Сортове с достатъчна издръжливост към картофените цистообразуващи нематоди могат да бъдат отгледани при наличие на нематоден проблем. Обикновено късно-зреещите сортове имат по-добра устойчивост към заразяване на листата с късна мaна от ранно-зреещите. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria