Агрико България препоръчва торенето на картофите да се извършва с ФЕРТИПЛЮС
 

Агрико България препоръчва торенето на картофите да се извършва с ФЕРТИПЛЮС

ФЕРТИПЛЮС

Висококачествен органичен тор

4-3-3-65 ОМ + микро елементи

Органичен тор подходящ за основно торене. Съдържанието на стабилна органична материя е много високо и е в съчетание с относително високо съдържание на N-P-K. Допълнителна характеристика, е че е 100% натурален продукт съдържащ микро елементи важни за ензимните процеси и фотосинтезата.

 

Характеристика

 • Тор за основно торене съдържащ органична материя и всички необходими макро и микро елементи за оптимален добив.
 • Органичния Азот и Фосфор се освобождават постепенно без загуба от измиване.
 • Увеличава наличието на свободни за растенията макро и микро елементи, чрез образуването на комплекси от органични съединения.
 • Съчетанието на макро и микро елементи в органичната материя на ФЕРТИПЛЮС води до по-високи добиви.

 

Източник на органична материя

 • Хомогенност и постоянно качество.
 • Високо съдържание на органично вещество.
 • ФЕРТИПЛЮС има ниско C/N съотношение. Това означава, че почвените микроораганизми освобожадават Азот при разграждането на органичната материя.

 

Почва и околна среда

 • Подобрява почвената структура.
 • Повишава влагозадържащия капацитет на почвата.
 • Редуцира измиването на хранителни вещества.
 • Стимулира почвените микроорганизми.
 • Свободен е от семена на плевели и патогенни микроорганизми.
 • 100% натурален продукт.

 

Предимства при прилагането на ФЕРТИПЛЮС

 • Лесен за употреба.
 • Чист и хигиеничен.
 • Без съдържание на прах.
 • Пелетите се разграждат бързо.
 • Пакетиран в здрави полиетиленови чували.

 

 Препоръчители количества за приложение

Картофи:               100-125 кг/дка Лук:                        100-125 кг/дка
Домати:                125-150 кг/дка Моркови                 100-125 кг/дка
Краставици:          125-150 кг/дка Ягоди:                    200-250 кг/дка
Пипер:                   125-150 кг/дка Дини и пъпеши:      100-150 кг/дка
Зеле:                     100-125 кг/дка Лозя и овошки:       макс. 175 кг/дка

 

Съдържа Микро eлементи
Продукт:                         100% натурален Желязо (Fe):        1200 mg/kg
Форма:                            Пелети с размер 5,0 mm - 6,0 mm Манган (Mn):         480 mg/kg
Органична материя:         65% Цинк (Zn):              420 mg/kg
Макро елементи Мед (Cu):              110 mg/kg
Органичен N:                    3,5% Бор (B):                 45 mg/kg
N Амониева форма:          0,7% Молибден (Mo):     11 mg/kg
Фосфор (P2O5):                3,0% Кобалт (Co):           2 mg/kg
Калий (K2O):                     2,8% Други характеристики
Магнезий (MgO):               1,0% Екстракт от Хумус (THE):     32%
Калций (CaO):                   9,0% Хуминови киселини (HA):  8,6%
Натрий (Na2O):                  0,5% max. pH:  6,4
Хлор (Cl):                           0,5% max. Водо абсорбиращ капацитет:  2,9 l/kg

 

Хуминови и амино киселини

 

ФЕРТИПЛЮС съдържа приблизително 20% хуминови киселини и почти толкова аминокиселини. Тези органични киселини са се формирали по време на процеса на компостиране на изходния материал. Не всичкия органичен материал се превръща в киселини по време на компостиране, а останалата част се разгражда в почвата. Това е бавен процес по време на, който се освобождават постепенно хуминови киселини.

 

Тези органични киселини образуват комплекси с неорганичните съставки в почвата в резултат на, което се освобождават хранителни елементи като Фосфор. Хумусния комплекс играе много важна роля за почвата. Те имат способноста да абсорбират анийони и катийони, а това улеснява освобождаването на йони в почвата правейки ги лесно усвоими за растенията. Освен това тези комплекси могат да абсорбират вода повече от 15 пъти от собственото си тегло. Като резултат комплексите задържат влага в почвата, предпазват я от дехидратиране, ерозия и подпомага развитието на полезните бактерии в почвата. Те също така реагират с трикалциевия фосфат, чрез което отблокират фосфора и го освобождават в почвата.

 

Има 2 вида хуминови киселини във ФЕРТИПЛЮС: хуминови и фулво киселини. Фулво киселините се разтварят когато влязат в контакт с амино киселините и захарите в разтвори с ниско pH (2). Молекулите на фулво киселините са по-малки от тези на хуминовите киселини и присъствието на хуминови киселини ускорява процеса на разтваряне на фулво киселините. По време на разтварянето хуминовите киселини се трансформират във фулво киселини.

 

ФЕРТИПЛЮС съдържа голямо количество протеини. Те се разграждат по време на ферментационите процеси и се превръщат в амино киселини. Амино киселините стимулират жизнеността на полезните микроорганизми в почвата и засилват активността на кореновата система на растенията. Благоприятното развитие на тези микроорганизми е от съществено значение за подобряване на усвояването на хранителни вещества от корените на растенията.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria