Картофите са култура, чийто добив се формира в почвата
 

Картофите са култура, чийто добив се формира в почвата

Картофите са култура, чийто добив се формира в почвата. Затова за отглеждането на картофи почвите трябва да отговарят на някои изисквания, за да се получи продукция с високо качество и привлекателен външен вид.

 

Това е култура, която има високи изисквания към механичния състав, физичните и водно-въздушни свойствa, както и съдържанието на хранителни вещества в почвите. При наличие на почви с по-тежък механичен състав, наличие на буци или отъпкан /уплътнен/ горен слой, развитието на клубените се затруднява, те се деформират, а освен това има и трудности при механизираните обработки и прибирането.

 

Картофите са с по-динамично развитие, когато се отглеждат на  почви богати на органични вещества /хумус/, рохкави, дълбоки /30-50 см на горния слой/ и добре проветриви.

Лекият  механичен състав подобрява физичните и водно-въздушните свойства на почвата.

 

Затова за картофите се подбират почви с лек механичен състав - песъчливи, глинесто-песъчливи и леко до средно глинесто-песъчливи и богати на органично вещество. Те трябва да се огряват от слънцето, да са отцедливи и бързо затоплящи се. Картофите се развиват добре при слабо кисела реакция на почвата. Може да се обобщи, че най-подходящи за картофопроизводство са алувиално-ливадните, делувиално-ливадните, канелените и кафяви горски почви.

Неподходящи са тежките глинести почви и такива с високо ниво на подпочвените води, пролетно преувлажняващи се и бавно затоплящи се.Съществуват сортове, който понасят по-добре тежки и уплатнени почви. За това пражилният избор на семена води до значително повишаване на добива. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria