Картофите са култура, която е добре позната и традиционна в нашата страна
 

Картофите са култура, която е добре позната и традиционна в нашата страна

Картофите са култура, която е добре позната и традиционна в нашата страна. Първите сведения за отглеждане на картофи в България са от началото на XVIII век. Смята се, че те са дошли в България от Румъния през 1825г. и от Гърция и Сърбия през 1835г. През целия 19 в. картофите заемат съвсем незначителни площи в локализирани райони и имат ограничено стопанско значение. Първите стопански данни за площите, засадени с картофи, са от 1897 година. През тази година площите на картофите в цялата страна са възлизали на 13 67 хектара. Оттогава насам площа на картофите показва тенденция за увеличаване, като 2004 година площите са около 50 000 хектара, а добивите около 600 000 тона.   

 

Добивите от картофи у нас се колебаят в много широки граници. Това колебание се дължи на почвено-климатичните особености и от нивото на агротехниката, качеството на посадъчния материал и др. Средните добиви у нас са сравнителна постоянна величина и са около 10 000 – 13 000 кг/ хектара, но това е далече под биологичните възможности на използваните у нас сортове. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria