Метод на засаждане на семена  картофи
 

Метод на засаждане на семена картофи

За да се подпомогне равномерното покълване и растеж на посевите, както и да се улеснят и реализират механичните обработки, засаждането трябва да отговаря на следните условия:

  • Прави редове
  • Равномерна дълбочина на засаждане
  • Равни разстояния между редовете
  • Сравнително еднакво разстояние в редовете (според изискванията на използвания сорт картофи).

 

Изисквания към семената в зависимост от различните фракции, на база гъстота на засаждане от 15 стъбла на м 2

 

Фракция в     мм

Стъбла от едно растение

Тегло на клубените в грамове

Брой клубени на хектар

Необходими семена на хектар в килограми

Разстояние на засаждане в реда /междуредие 75 см/

28/35

2,5

25

60000

1500

22

35/45

3,5

50

42500

2000

31

45/55

4,0

80

37500

3000

35

35/55

3,75

65

40000

2500

33

 

При сортове с продълговавти клубени, посадъчната норма се увеличава с около 15%.

 

Върху глинести почви дълбочината на засаждането трябва да е по-малка от 3-5 cм под повърхността и 3-5 cм над твърдия почвен слой, за да се избегне откъртването на буци от ножа при вадене с вадачка  или картофокомбайн, а от друга страна клубените да са близко до влагата, издигаща се по капилярен път от подпочвените слоеве. Разстоянието между редовете трябва да е 75 см, за да се избегне сбиването на браздите /формиране на буци/ от гумите на трактора и унищожаването на корените на растенията с последващите междуредови обработки. Още повече, че по-широко междуредово разстояние би спестило време за двете по-горе упоменати операции, включително и за прибирането на реколтата. И накрая, но не на последно място по важност - тогава има налична повече рохкава почва за загърляне.

 

Един човек /шофьорът на трактора/ може да управлява сам  една автоматична сеялка. Съществуват от два до шест-редови машини, както навесни върху трактор, така и прикачни такива.

 

Автоматичните сеялки са оборудвани с автоматично захранващ механизъм, състоящ се от вертикално-въртяща се верига или лента с два реда чашки. Чашките загребват семената от бункера, насочват ги назад към отвора за браздата и ги изсипват в нея. Два регулируеми диска /тирообразуватели/ в задната част на машината покриват семената. Браздира може да бъде регулиран на височина, за да се контролира дълбочината на засаждане. Лентата /веригата/ с чашките се задвижва чрез зъбни колела монтирани на оста на колелата. Разстоянието в реда може да се променя като се регулира скоростта на ремъка чрез сменяне на зъбните колела.

Тези машини работят добре на високи скорости /до 7 км/ч/, при условие, че семената са сортирани и нямат дълги кълнове. Дълги, големи по размер клубени могат също да създават проблеми /много липсващи растения/. За по-едри или по-дребни семена има съответните вложки (чашки). С регулиране  на скоростта на придвижване, вертикалната позиция на машината и настройката на задвижващия ремък могат да се ограничат празните ходове или дублирането в реда.

 

Автоматичните чашково-лентови сеялки често нанасят щети на нормално изрътените семена. Поради тази причина са подходящи за употреба само за семена с добри, закалени кълнове или леко покълнали очи. За предотвратяване на този проблем поне до известна степен се използват автоматични сеялки /т.н. “Структурал”/ за нежно манипулиране на покълнали семена. Такава сеялка се състои от група ремъци поставени успоредно така, че да образуват проходно легло. Шестте централни ремъка са засаждащите ремъци и се движат напред. От двете им страни са разположени направляващите ремъци. Пред направляващите ремъци е поставен екран, който да задържи семето в леглото. Леглото се захранва от ремъчния конвейер над него. Чрез тази система картофите се подреждат в непрекъснат поток върху засаждащите ремъци. Така щетите върху кълновете са ограничени.

 

Разстоянието в редовете е сравнително равномерно и може да се променя чрез вариации в скоростта на засаждащите ремъци.

  •  60.000 растения/хектар се равнява на 22 cм разстояние между растенията
  •  50.000 растения/хектар се равнява на 27 cм разстояние между растенията
  •  40.000 растения/хектар се равнява на 33 cм разстояние между растенията

 

Не на последно място трябва да се отбележи необходимостта да се пригоди разстоянието между колелата към ширината на реда /ширина на реда: 75 см – разстояние между колелата при двуредова машина 150 см/ с цел да се предотврати уплътняването  на почвата под семената. При използването на двуредова сеялка е нужно да се поддържа правилното междуредово разстояние между браздирите  на сеялката.

 

При засаждане на картофи колелата на трактора уплътняват част от свободната почва, внимателно подготвена при предхождащата обработка. За да се предотврати утъпкването може да се приложат следните методи:

  • едновременно подготвяне на лехите и засаждане;

Този метод може да се използва чрез комбинирането на активна брана или ротационен култиватор и прикачна сеялка. Работните ширини на машините трябва да се настроят еднакво. Недостатъците на метода са малката маневреност, както и възможността сеялката да се измести косо, особено върху груба почва. Освен това, трябва да се съгласува скоростта на засаждане със скоростта на култивация, поради това скоростта на засаждане  трябва да се снижи от поне 4 км/ч. на  2.5 км/ч.

  • изнасяне на рохкавата почва встрани от тракторните колела.

При този метод браздирите могат да се прикачат върху предната греда на трактора, за да разхвърлят рохкавата почва встрани от колелата на трактора. Дълбочината може де се определя с дълбочинни колела.

Една новост напоследък в картофопроизводството е използването на специални пътечки за пръскане. Пътечка за пръскане означава по-широко разстояние между следите от тракторните гуми. Разстоянията между пътечките са съобразени с захвата на разпръсквателната уреба.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria