Обезлистване на картофите
 

Обезлистване на картофите

При прибиране на реколтата може да се случи листата или да са още зелени, или вече да са изсъхнали. Клубените на незрелите растения имат слаба, неукрепнала кожица, която не може да издържи на грубите опрерации по прибиране и транспортиране на реколтата. Затова трябва преди началото на прибиране да се осигури формирането на здрава /зряла/ кожица на клубените. В места с горещ климат температурата в незащитените бразди може да се повиши значително и затова между периода на унищожаване на стъблата и прибиране на клубените трябва да се остави възможно най-кратък интервал. Освен това почвата в браздите трябва да се запази влажна, за да намали почвената температура и да улесни прибирането. За да успее да се заздрави кората на клубените преди прибиране на реколтата, трябва да се унищожат стъблата на растенията.

 

За унищожаването на растителната маса има няколко причини:

 

 

  1. Стъблата на растенията, отглеждани за семена, трябва да се унищожат преди посевите за консумация, с цел предодвратяване на вирусни инфекции;

  2. В случай на опасност от  атакуване от късна мъна /Phytophthora infestans/;

При автоматизирано прибиране на реколтата растителната маса често създава проблеми, така че намаляването й би довело до по-гладко протичане на процеса.

 

Има два основни начина за унищожаване на стъблата:

  • Химическо;

  • Механично

 

Химическо обезлистване

 

Трябва да се отбележи, че най-често листната маса се унищожава химически, с прилагането на Reglone. Прилагането на химикали като Дикват /Diquat/ и Паракват /Paraquat/, прилагани при горещи и сухи климатични условия, може да доведе до гниене по време на съхранението, започващо откъм пъпната точка. Рискът се намалява, ако химикалите се приложат рано през пролетта при посеви, нестрадащи от недостиг на вода.

 

Механично обезлистване

 

Основната причина за провеждане на механично обезлистване е, за да се намали листната маса и се осигури по-безпроблемно автоматизирано прибиране на реколтата. Най-често, се практикува химическо унищожаване /еднократно прилагане се оказва достатъчно/, последвано от /предоперационно/ раздробяване /с предно монтирана приставка/, с цел намаляване на растителната маса в момента на прибиране.

 

Практиката първо да се извършва раздробяване, а след това да се унищожава химически, не е особено честа – само при семепроизводство.

 

Когато маната е инфектирала посевите, трябва да се осъществи незабавно химическо обезлистване. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria