Пазарна ориентация
 

Пазарна ориентация

Повечето стопани все още отглеждат продуктите, които винаги са отглеждали, като някакъв навик. Те са производствено-ориентирани. Все повече и повече обаче, нараства необходимостта стопаните да станат пазарно-ориентирани. Първо изяснете какво най-вероятно ще се търси на един пазар. Това не е лесен процес.

 

По принцип, брутният приход от производството на една реколта /предприятие/ е променлива величина и се мени от година на година и в рамките на един  сезон. Обикновено търсенето при земеделските култури не се изменя толкова много.

 

Тези вариации са резултат от множество фактори:

 

 • Климатичните условия в даден район могат да повлияят върху вашите добиви, но пък лошото време в другите страни може да се отрази положително върху цената на вашата продукцията;
 • Нивото на производство във вашата страна и нивото на производството в други страни;
 • Сезонни влияния;
 • Развитието на пазара;
 • Достъпност на пазарна логистика /транспортни услуги/;
 • Пазарни /пласментни/ канали;
 • Складови възможности;
 • Възможности за отглеждане на ранни култури или късни;
 • Достъп до чуждестранни пазари;
 • Наличие на разнообразие от култури;
 • Въможност за предлагане на качество и количество;
 • Способност за доставки в срок;
 • Възможности за проследяване произхода на продукцията и др.

 

Задачата на добрия търговец е да комбинира всички тези фактори и да се опита да получи най-добрата възможна цена. Факторите, влияещи върху цената, могат да се разделят на фактори върху които може да се влеяе и фактори върху които не може да се влияе.

 

Факторите върху които може директно да се влияе са в областта на качеството, количеството и навременното производство. Те включват пакетиране, сортиране и др. Проучете пазарните изисквания!

 

Затова е важно да:

 

 • Определите възможните пазари за пласиране на вашата продукция преди да започнете да я отглеждате и да се съобразите с техните изисквания за качество, количество, срокове и външен вид. Направете така, че за съответния клиент да отглеждате подходящия сорт. Например, картофите могат да бъдат за директна консумация или преработване, различните пазари да имат различно търсене по отношение на цвят или др.
 • Обмислете варианти за коопериране с други стопани отглеждащи картофи, що се отнася до пазарна логистика /транспорт/, складиране, както и сортиране и пакетиране.
 • Не залагайте всичко на една карта, а рапределете риска си в отглеждане на няколко сорта картофи или други култури.
 • При доставка осигурете спазването на спецификациите на клиентите.
 • Вие трябва да си създадете добро име като доставяте точния сорт, качество и количество точно когато клиента ги иска /добра репутация/. 
« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria