Съхранение на картофената реколта
 

Съхранение на картофената реколта

Системата на съхранение, която е необходима, зависи от няколко фактора:

 • продължителност на периода на съхранение;
 • температурни стойности при проветряване с атмосферен въздух;
 • предназначение на картофите /за посев или за консумация/
 • възможности за използване на инхибитори, забавящи прорастването.

 

Температури на съхранение

 

Температурите на съхранение /в oC/ зависят от самия продукт. Семената изискват по-ниски температури на съхранение, отколкото останалите продукти.

 

 • Семена                                                     3-4
 • За консумация /готвене/                            4-6
 • За бланширани картофи/помфри/               6-8
 • За чипс                                                     7-10
 • За картофено брашно /гранули-флейкс/     7-10

 

Системи за съхранение

 

Различните системи за съхранение могат да се разграничат според:

Разделни единици - насипно /голямо количество/ или с бокс палети /малък брой/;

Вид вентилиране  -  принудително или с надлъжна вентилация;

Охлаждане -  с атмосферен въздух или с механично охлаждане.

 

Вид вентилиране

 

Складове с принудително просушаване

Съхранение насипно

Система, при която въздух, задвижван от вентилатори се прокарва /по вентилационни тръби или дишащ под/ през масата или купчините картофи, се нарича принудително просушаване.

 

Принцип на действие при принудително продухване/просушаване/ на насипно съхранявани картофи

 1. Входяща клапа, контролираща притока на свеж въздух;
 2. Вентилатор;
 3. Подподово подвеждане на въздуха;
 4. Вентилационни клапи в покрива;
 5. Въздушен тракт за циркулиране на вътрешния въздух при затворена входяща клапа 1;
 6. Входяща клапа в хоризонтална позиция при вентилиране със свеж въздух отвън.

 

Предимствата на принудителното вентилиране в сравнение с естественото вентилиране са следните: топлината може лесно да се отвежда от насипаните картофи и температурата бързо да се понижи до изискуемата температура на съхранение.

Картофите може да бъдат охлаждани по този начин при положение, че нощните температури на външния въздух са по-ниски от температурата на картофите. Температурата на картофите в складовото помещение ще се изравнява със средната /външна/ нощна температура.

 

Ако складът е добре изолиран, часовете за необходимото вентилиране може да бъдат намалени значително. При такива условия картофите могат да се складират насипно до височина максимум 3.5 до 4 м. Височината на складиране на чували един върху друг не трябва да е повече от 3 м. При условията на Северозападна Европа вентилационният капацитет трябва да бъде 100 м3 въздух.м-3 картофи.час-1.

 

Склад  за насипно съхранение с принудителна вентилация /полу-тръбни канали наредени над земята/

Склад  за съхранение с придудителна вентилация през дишащ под /подземни вентилационни канали/

 

Съхранение в бокс палети

 

Бокс палети и просушаваща стена

 

Складове с надлъжна вентилация

 

Надлъжната вентилация често се подпомага от въздухо-охлаждащи единици.

 

Въздушни охладители                           Бокс палети в склад с надлъжно вентилиране                                        

 

Охлаждане

 

Охлаждането /и изсушаването/ може да се извърши по два начина:

 • С използване на външен въздух;
 • С механично охладен въздух.

 

Външен въздух

Графиката илюстрира възможностите за охлаждане със свеж външен въздух. Смесен въздух /вътрешен + външен/ се използва в зимно време.

 

 

Механично охладен въздух

Устройствата за механично охлаждане на въздуха са особено необходими, когато външните температури са или прекалено високи /тропическите области/, или прекалено ниски /мразовити зимни дни/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фази по време на съхранение

 

През периода на съхранение се различават пет основни фази.

 

 • Изсушаване. Картофите трябва да се изсушат бързо веднага след докарването им в складовото помещение. Таблицата представя възможностите да се използва външен въздух за процедурата на изсушаване.
 • Заздравяване на раните. Най-добре се провежда при температура 12-18 oC и около 95 % относителна влажност.
 • Охлаждане. Може да се осъществи с външен свеж въздух. Скоростта на охлаждане зависи от начина на охлаждане.
 • Поддържане на температурата. Тази фаза обхваща най-голяма част от периода на съхранение. Може да продължи до 8 месеца.
 • Затопляне преди изнасяне. Температурата на картофите трябва да се повиши до ниво достатъчно за да се манипулира свободно с тях. Обичайно необходимата температура е над 8 oC.

 

Таблицата предлага данни за възможностите за изсушаване с външен /атмосферен/ въздух. Знакът ‘+‘ показва, температурите на външния въздух когато може да се изсушават съхраняваните картофи. При изсушаване с външен въздух, той трябва да е с поне 2 oC по-хладен от температурата на съхраняваните картофи. Температурата на въздуха за изсушаване обаче не трябва да пада под 2 oC, защото такъв студен въздух може да доведе до нискотемпературни увреждания на съхраняваните картофи /измръзване/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температура

на картофите

температура на въздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ° C

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

93

87

81

76

71

66

62

58

54

50

47

44

42

39

36

34

32

30

28

4

+

93

87

81

76

71

66

62

58

54

50

47

44

42

39

36

34

32

30

5

+

+

93

87

81

76

71

66

62

58

54

50

47

44

42

39

36

34

32

6

+

+

+

93

87

81

76

71

66

62

58

54

51

47

45

42

40

37

35

7

+

+

+

+

93

87

81

76

71

66

62

59

54

51

48

45

42

40

37

8

+

+

+

+

+

93

87

81

76

72

67

62

59

54

51

48

45

42

40

9

+

+

+

+

+

+

93

87

82

76

72

67

63

59

55

51

48

46

43

10

+

+

+

+

+

+

+

93

87

82

76

72

67

63

59

55

52

49

46

11

+

+

+

+

+

+

+

+

93

87

82

77

72

67

63

59

55

52

49

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

87

82

77

72

68

63

59

56

53

13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

87

82

77

72

68

64

60

56

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

87

82

77

72

68

64

60

15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

88

82

77

72

68

64

16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

88

83

77

72

68

17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

88

83

77

73

18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

88

83

78

19

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

93

88

83

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

94

88

+             Вентилирането със свеж външен въздух ще изсуши съхраняваните картофи.

 

Изнасяне от складовете

 

Използва се скутерна изгребваща товарачна машина.

 

Загуби при съхранение

 

Загубата на тегло при съхранение на непрорастнали, здрави картофи за консумация може да се оцени на:

Първи месец   – 1.5 %

Всеки следващ месец  - 0.5 – 1 %

Основната част от загубата на тегло се дължи главно на загубата на вода: 80 – 90 %.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria