Вторична обработка, подготовка на лехите за засаждане на картофените семена
 

Вторична обработка, подготовка на лехите за засаждане на картофените семена

Вторичната обработка е следващата стъпка, която е необходимо да се предприеме за получаване на желаните лехи.

Както и при първата обработка, така и при тази, типът на почвата, съдържанието на влага, а и останалите условия на обработваемия терен /резултати от първичната оран/ определят методите на обработка за постигане на най-добри резултати.

 

Машините за подготовка на лехите  могат да бъдат разделени на два вида – такива, при които се използва задвижващ вал от трактор и други, които не изискват допълнително задвижване. Вторият вид са подходящи при песъчливи и леко- до средно-глинести почви. Те са с по-висок капацитет, по-евтини,  по-малко се повреждат, по-трайни и по-лесни за опериране и консумират по-малко енергия от задвижваните.

 

Зигзагообразната брана с прави или извити дискове и култиватори с пружинни ножове са широко използвани при леки почви. На средно-глинести почви тези брани са склонни да изнасят части от подпочвения слой, още влажни, които могат да образуват едри буци почва. По-удачни за леко- и средно-глинести почви са браните и култиваторите, комбинирани с един или повече въртящи раздробители. Работната дълбочина на такива раздробители може да се контролира и така да се адаптира към почвените условия.

 

Други използвани машини са дисковите брани. Това е единствената брана, която може да разбие до голяма степен едрите буци и поради това е много полезна при междинната обработка преди заравняването /ако е необходимо/ и преди последната подготовка на лехите.

 

Ефективността на машините, при които не се използва допълнително задвижване, се увеличава от високата им постъпателна скорост. На средно- до тежко-глинести почви често не е възможно да се подготвят достатъчно фини лехи за засаждане на картофи с подобни обработки.

 

Поради тази причина се въвеждат машините с допълнително активно задвижване, въпреки ниския им капацитет и високата им цена на хектар. Все пак, в случай на пасивна брана раздробител, комбинация с две или три операции /в различни посоки/ може да направи добри лехи. Активната брана /с една операция/ се предпочита при дъждовно време за спестяване на време, като се намалява рискът от евентуален дъжд при вече обработена почва, която след това съхне бавно.

 

Фрезата се състои от множество задвижвани насрещно въртящи се ротори с ножове, разположени около вертикална ос, с по две вертикални остриета, насочени в догонваща позиция спрямо посоката на въртене. Работната дълбочина се регулира от валячен трошач закрепен в задната част. Работния широчинен обхват варира от 2 до 9 м. Скоростта на пластините може да се променя чрез настройване на зъбните механизми с цел регулиране степента на раздробяване. Между въртящите остриета и валячния трошач е прикрепена хоризонтална греда, за да задържа почвата по-дълго време в контакт с остриетата.

 

Качеството на подготовката на лехите зависи от съотношението скорост на придвижване към скорост на въртене на задвижващия вал. Например, колкото е по-ниска скоростта на придвижване /с подбиране на по-висока предавка на трактора/, толкова е по-висока степента на раздробяване.

 

Освен това трябва да се вземе предвид, че грешната употреба на активен култиватор при неподходящи условия ще доведе до разрушаване на почвата.

 

Мощността необходима за активно задвижваните машини често е висока и зависи също от почвените условия, работната дълбочина, степента на раздробяване. Например за 3-метрова брана е необходим трактор с мощност 70 kW. Всички активно задвижвани машини са навесни върху трактор и поради това са лесни за маневриране. И не на последно място, важно е да се спомене, че тракторите, използвани при такива обработки, трябва да са снабдени с широки гуми, а по-добре и с клетъчни колела, за да не оставят прекалено дълбоки следи /сбиване на почвата/.

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria