Записване или събиране на данни за картофопроизводството на вашата ферма
 

Записване или събиране на данни за картофопроизводството на вашата ферма

Всяко познание започва със сбиране на данни и регистрирането им /записване/. Всеки предприемач има нужда да познава  своите разчети, а това е възможно само, ако необходимата информация е внимателно записана.

 

Необходимостта от записване не е само за икономическите цели на стопанството, но все повече и повече се изисква от Европейското законодателство и пазара за нуждите на проследяване и маркиране. Трябва да докажете, че сте надежден производител.

 

Като цяло производителите по целия свят не обичат да водят записки и обикновено мислят, че това, което са записали в тефтера си, е напълно достатъчно. Това е грешка. Освен това, съхраняването на тези данни все по-вече ни се налага отвън.

 

Записване /регистриране/

 

Как се започва?

  1. Направета цялостна скица на вашето стопанство, като внимателно измерите различните участъци в него. Трябва да знаете точния размер на всеки участък, за да може ефективно да измервате всяка култура! Номерирайте всички тези участъци. Опитайте да съберете цялата информация за посевите, която имате от предишни години. Направете отделна папка за всеки участък. За предпочитане е скицата ви да съдържа официалните размери от топографските служби в страната. Тези скици са също така идеални за планиране на ротация на културите. Важно е да направите почвени изследвания на оттелните участъци.
  2. Записвайте данни за всеки участък и за културите, които отглеждате върху този участък. Всяка година правете нов набор данни. Най-добрият начин е да създадете готови бланки за вашето стопанство, с всички особености отпечатани в тях /примерен запис е даден по-долу/.

 

Записи

 

Записите за участък/култура трябва да съдържат информация за:

  • Данни, върху кой участък е извършена обработка с трактор и колко човекочаса. Това се отнася за всички машинни и работни часове проведени на  различни дати, отнесени към съответната култура;
  • Данни за засаждане и източника на посадъчния материал. Пазете информация за посадъчния материал и в папката, отнасяща се за него;
  • Данни за прилагания /количество/ и качеството /съдържание/ на органичен тор;
  • Данни за прилагания /количество/ и качеството /съдържание/ на други торове;
  • Данни за прилаганите химикали -  количество, причина за прилагане, метод на прилагане, активни съставки. Това включва химикали за борба с плевели, вредители и болести;
  • Данни за напояване, ако е приложимо;
  • Данни за паднали валежи;
  • Данни за прибиране на реколтата: т.е. първа дата на прибиране, прибрана площ на ден. Получено количество и добив от участък.

 

Други важни записки е необходимо да се водят в складовете за химикали, като: какво се внася и кога, складови наличности, какво е използвано, кога и къде /терен №/. Очевидно тези данни трябва да съответстват на данните, които се водят за всеки терен! Така, каквото е изписано от склада, трябва да е използвано в полето.

 

В отделни складове, нужно е да водите същата информация и за торовете.

 

Записвайте и информация относно химикалите, използвани след прибиране на реколтата, напр. при сортиране, окачествяване и складиране.

 

Нужна е дисциплина за да се записва всеки ден. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria