Картофите са специфична култура, която се нуждае от много грижи
 

Картофите са специфична култура, която се нуждае от много грижи

Картофите са специфична култура, която се нуждае от много грижи и внимание и най-вече от отлично познаване. За съжаление тези моменти се подценяват и никак не е случайно, че сме страна, в която се получават ниски добиви. Малко производители на картофи са в състояние да се съобразяват с необходимостта от сеитбооборот и да водят ефективна борба по опазване на посевите от преносителите на вирусни болести и получването на относително здрав посадъчен материал. На много от „по-новите” производители не са известни причините за „израждането” на посадъчния материал, какво означава „вегетативно размножаваща се култура” и че при картофите многократното презасаждане на един и същи посадъчен материал води до ежегодно понижаване на добива от 20 до 40 и дори до 50% /докато при семенните култури е от порядъка на 5-6%/.

 

Това са част от проблемите при картофите. Няои от тях са много сложни, но независимо от това трябва да се държи сметка за тях, поради което в настоящето издание се предлагат някои съвременни подходи и начини за решаването им.

 

Такава една целенасочена дейност ще помогне на фермерите да подобрят производствените и икономическите си резултати, като непрекъснато усъвършенстват технологията, сортовия състав, качеството на посадъчния материал, като предпоставка за получаване на по-високи добиви и по-качествена продукция.  В една съвременна технология трябва да бъдат застъпени въпроси свързани с по-високите изисквания на картофите към влага, топлина, хранителните вещества в почвата, борбата с болести и неприятели.

 

Картофите произведени в България, като правило се считат за много висококачествени и потребителите обикновено ги предпочитат пред вносните. Това се предопределя от благоприятните климатични условия в някои райони у нас. С подобряване качеството на посадъчния материал и съответните агротехнически изисквания се приближаваме към високите пазарни изисквания за стокова продукция. 

« Назад
Карта на сайта Условия за ползване Свържете се с нас
©2013 Agrico Bulgaria